Đảng viên Sở Xây dựng Tuyên Quang tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại cụm thi số 2

Ngày 26/8/2021, đồng chí Phan Thị Thùy Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Đảng Ủy Sở Xây dựng đã tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại cụm thi số 5.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021

Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021, quy định giấy tờ, tài liệu ...