Chống thất thoát, lãng phí trong các công trình xây dựng

Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, chống lãng phí, thất thoát là mục tiêu mà Thanh tra ngành Xây dựng đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ. Để làm tốt nhiệm vụ này, Thanh tra Sở Xây dựng đã có kế hoạch cụ thể, tập trung vào những công trình trọng điểm, công trình có tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Ông Bùi Ngọc Phương, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cho biết, hoạt động kiểm tra, thanh tra quản lý trật tự xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng nhằm góp phần chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó bảo đảm nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm. Qua hoạt động thanh tra tại một số dự án, công trình, Thanh tra Sở đã cảnh báo, nhắc nhở một số lỗi trong xây dựng cơ bản như: Làm không hết nội dung và phạm vi công việc; quyết toán sai trong công tác đào đắp đất, sử dụng gạch đá, chênh lệch giá vật liệu...


Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng thi công tuyến đường dân sinh xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Năm 2017, Thanh tra Sở đã lập biên bản kiến nghị thu  hồi số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Cụ thể ở 3 dự án đầu tư công trình Trạm Y tế xã Lâm Xuyên (Sơn Dương), Hòa Phú (Chiêm Hóa) thu hồi số tiền trên 49 triệu đồng do thanh toán khối lượng không đúng với thực tế thi công và bản vẽ thi công được phê duyệt; dự án đầu tư công trình cấp nước sạch sinh hoạt xã Lăng Can và Trạm Y tế xã Bình An (Lâm Bình), thu hồi trên 176 triệu đồng do thanh toán cho các nhà thầu không đúng quy định;... Bên cạnh đó, cán bộ thanh tra còn tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng, giúp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. 

Bên cạnh việc thanh tra, công tác kiểm tra, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị cũng được Thanh tra Sở Xây dựng tập trung thực hiện nhằm đảm bảo xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã kiểm tra 15 đầu điểm công trình tại thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, Yên Sơn. Qua kiểm tra đã nhắc nhở một số vi phạm như an toàn lao động, lưu trữ hồ sơ, tiến độ thi công chậm. Kiểm tra công tác cấp phép xây dựng của các huyện, thành phố, Thanh tra Sở đã chỉ rõ những lỗ hổng trong công tác quản lý như chưa có Quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thị theo quy định để làm cơ sở quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng theo quy định, cấp phép nhà ở riêng lẻ chưa phù hợp…

Theo ông Bùi Ngọc Phương, Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn được ban hành kịp thời trong thời gian qua đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác thanh tra toàn diện trên nhiều lĩnh vực quản lý xây dựng, trong đó yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công. Do đó, hiện tượng đầu tư dàn trải đã giảm, chất lượng các công trình xây dựng không ngừng được nâng lên, không còn sai phạm lớn.

Trong 6 tháng qua, Thanh tra Sở đã thanh tra, kiểm tra chủ yếu các công trình nhà lớp học, trụ sở UBND xã, sai phạm chủ yếu trong khâu quyết toán, với số tiền thu hồi hơn 29 triệu đồng. Tuy nhiên, việc phân cấp đầu tư xây dựng khá lớn, nhất là ở cơ sở, trong khi đội ngũ cán bộ quản lý lại chưa được đào tạo kiến thức chuyên sâu về xây dựng, do vậy việc sai phạm trong quản lý xây dựng vẫn diễn ra. Một số nhà thầu thi công xây dựng tổ chức theo mô hình khung bộ máy quản lý, còn lại thuê lực lượng lao động trực tiếp ngoài xã hội, tính chuyên nghiệp thấp, việc tổ chức thi công không chủ động dẫn đến hiệu quả công việc không cao. Thêm vào đó, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thanh, kiểm tra qua lực lượng chức năng còn thiếu và chưa đồng bộ, kinh phí cho một cuộc thanh tra còn hạn chế... 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Thanh tra Sở tập trung làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra theo hướng chuyên đề; hướng dẫn các sở có hoạt động xây dựng chuyên ngành, các ban, ngành liên quan, Phòng Công thương các huyện, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý nhà nước về xây dựng theo Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn mới. Đồng thời, tiếp tục rà soát và đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận sau thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, bảo đảm giải quyết kịp thời việc mới phát sinh, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ban hành quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục