Lãnh đạo Sở thăm, chúc mừng Giáng sinh 2017

Thực hiện phân công tại Văn bản số 42-CV/BCĐTG ngày 06/12/2017 của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh về việc chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2017. Sáng 20/12 và 21/12 đoàn công tác Sở XD do đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Trần Văn Luận - Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Họ giáo Ân Thịnh, xã Tứ Quận và họ giáo Lực Tiến, xã Quí Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang