Sở Xây dựng Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 665/QĐ-UBND; 667/QĐ-UBND; 668/QĐ-UBND.

Ngày 14/01/2021, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; 667/QD-UBND ngày 28/12/2020 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình; 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công.

Đồng chí Trần Việt Hưng - Trưởng phòng Giám định xây dựng khai mạc Hội nghị

Thành phần Hội nghị gồm có các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban ngành cấp tỉnh; Các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND huyện, thành phố; Các ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; Các công chức địa chính - xây dựng cấp xã, phường và một số đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài việc tập trung hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình mới trong công tác lập, thẩm định, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị còn kết hợp phổ biến, hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:

 

 

CTV: Trần Việt Hưng

Tin cùng chuyên mục