Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Video không hợp lệ

Tin cùng chuyên mục