Đảng viên Sở Xây dựng Tuyên Quang tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại cụm thi số 2

Ngày 26/8/2021, đồng chí Phan Thị Thùy Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Đảng Ủy Sở Xây dựng đã tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại cụm thi số 5.

Dưới đay là một số hình ảnh Hội thi:

 

 

 

 

 

CTV

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục