ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Trong 02 ngày 11/6/2020 và 12/6/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy, Công đoàn viên chức tỉnh, UBKT đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 54 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy khóa II, Phó Giám đốc Sở

trình bày Báo cáo chính trị trước Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy khóa II, Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Xây dựng đã lãnh đạo cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, chất lượng sinh hoạt được chú trọng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, gương mẫu trong học tập, công tác và sinh hoạt, hoàn thành vượt mức các mục tiêu,  nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ II đề ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Hùng – Phó Bí thưu Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015- 2020. Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III gồm 05 đồng chí (khuyết 02 đồng chí). Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành  khóa III đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hà Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng thời, Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Đồng chí Trần Việt Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ

Sở Xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ "Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới", lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa III  trao hoa và quà 

cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa II

 

Người viết bài: Nguyễn Thị Hằng Nga

Tin cùng chuyên mục