Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Văn bản số 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/9/2021của Sở Xây dựng Tuyên Quang
Video không hợp lệ

Tin cùng chuyên mục