Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 theo Quyết định sô 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Video không hợp lệ

Chi tiết xem tại videosau: http://soxaydung.tuyenquang.gov.vn/thu-vien/thu-vien-video/huong-dan-lap-du-toan-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-127.html

Tin cùng chuyên mục