Họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 11-9, Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo; chuyên viên Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Vụ Quản lý quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Việt Hòa

 

Ngày 12-3-2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 373/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Quan điểm lập quy hoạch phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trên cả 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham ý kiến vào kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các bước triển khai công tác lập quy hoạch, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị và thời gian hoàn thành các nội dung trong quy hoạch.

Đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Hòa

 

Đơn vị tư vấn cũng trình bày định hướng chung trong việc lập quy hoạch đảm bảo quy hoạch có tính khả thi, phát triển theo hướng hiện đại, bền vững; xây dựng được các vùng kinh tế động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết luận cuộc, họp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn. Do đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng đề cương, nhiệm vụ quy hoạch đến từng ngành, từng đơn vị trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng để phân tích, dự báo xác định phương án phát triển đặc thù của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá và bền vững của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch trước tháng 8-2021. 

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục