Công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngày 5-10-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1666/QĐ-TTg công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Thảo.

 

Như vậy, trên địa bàn tỉnh hiện đã có 1 địa phương cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thành phố Tuyên Quang hiện đang tập trung xây dựng nông thôn mới của thành phố gắn với đô thị hóa, nhất là công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục