Thành phố Tuyên Quang phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ

Thành phố Tuyên Quang đã xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, mở thêm nhiều tua, tuyến du lịch mới đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thăm quan của đông đảo du khách gần xa. Hạ tầng du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.