Điều chỉnh địa giới hành chính: Xung lực phát triển TP Tuyên Quang

Những năm qua, thành phố Tuyên Quang đã có những bước đột phá về thu hút đầu tư phát triển đô thị, với nhiều dự án giá trị của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Bởi vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo xung lực cho địa phương phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh.