Đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 28-9, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới 9 tháng và phương hướng thực hiện năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.