Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số 2

Ngày 26-8, Cụm thi số 2 thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.