Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp giải trình thực hiện các nghị quyết của HĐND

Ngày 25-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hai phiên họp giải trình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân kết luận phiên họp giải trình.

Phiên giải trình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa từ năm 2016 đến hết tháng 6 - 2018, đã có 7 đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh nêu 18 câu hỏi với các cơ quan liên quan và UBND huyện Hàm Yên, Yên Sơn.

Phiên giải trình về việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2018, các đại biểu đã nghe Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh bằng hình ảnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng làm rõ, giải trình nguyên nhân nhiều lần ống dẫn thoát nước bị bục vỡ của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Đà Vị (Na Hang); việc thẩm định bản vẽ thiết kế của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung có đảm bảo đúng quy trình; việc quyết định đầu tư xây dựng có khảo sát kỹ không; vai trò của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nguồn nước và chất lượng nguồn nước và tham gia vào việc thẩm định hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; phương án xử lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung không còn hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; nguyên nhân và những khó khăn dẫn tới việc chưa thực hiện được xét nghiệm chất lượng nước của các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh. Đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đồng chí đề nghị các ngành chuyên môn cần đề xuất với UBND tỉnh những chính sách, giải pháp hợp lý, linh hoạt để khắc phục hạn chế nhằm cung ứng kịp thời giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho người dân đảm bảo đúng khung thời vụ trồng rừng. Bên cạnh đó cần tham mưu về quy trình để giải ngân hỗ trợ lãi suất tiền vay cho người dân thuận lợi hơn và đúng quy định.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, các ngành, các địa phương cần coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp của HĐND tỉnh. UBND tỉnh sẽ tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Yên Hoa, Đà Vị, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ quy trình đầu tư công trình, thời gian hoàn thành trong tháng 11-2018.

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; phối hợp chặt chẽ hơn trong giải quyết khó khăn, vướng mắc, báo cáo tiến độ trước các kỳ họp HĐND các cấp. Đồng thời xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực hiện nghị quyết cùng kỳ với xây dựng kế hoạch ngân sách.

Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, tạo thuận lợi nhất cho người dân được thụ hưởng chính sách của Nhà nước.

Về việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến tháng 6-2018, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc tự kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động của từng công trình để từ đó có giải pháp khắc phục, cải tạo, nâng cấp, đảm bảo nguồn nước cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước; nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý đối với việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Sở Tài chính đề xuất phương án xử lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn không hoạt động, không có khả năng cải tạo, sửa chữa; khẩn trương hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình cấp nước xây dựng phương án giá nước sạch để trình phê duyệt.

Đồng chí cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ chất lượng nguồn nước; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện lập thông báo bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình cấp nước để UBND cấp huyện, xã thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục