Sở Xây dựng Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 665/QĐ-UBND; 667/QĐ-UBND; 668/QĐ-UBND.

Ngày 14/01/2021, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; 667/QD-UBND ngày 28/12/2020 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình; 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công.

Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 10-1, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư ...

Hân hoan đầu năm mới

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngay trong ngày đầu ...

Đột phá trong cải cách thủ tục xây dựng

Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã tích cực trong công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các ...