Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày 23/9/2022, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, các Bộ; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phía Bắc; đại diện các hội, hiệp hội chuyên ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - Phó Trưởng Ban soạn thảo chủ trì hội thảo.