Sở Xây dựng Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 665/QĐ-UBND; 667/QĐ-UBND; 668/QĐ-UBND.

Ngày 14/01/2021, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; 667/QD-UBND ngày 28/12/2020 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình; 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công.

Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 10-1, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư ...