1. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty TNHH 1 TV Bảo Tuân, mã số LAS-XD 1376
2. Về việc đính chính nội dung đánh giá điều kiện năng lực đối với Trưởng phòng thí nghiệm LAS-XD 284
3. Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ lý đất thuộc Công ty TNHH Việt Thanh, mã số LAS-XD1070
4. Phòng thí nghiệm tính chất cơ lý đất-bê tông-vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Tuyên Quang, mã số LAS-XD54
5. Phòng thí nghiệm cơ lý đất-vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần xây dựng cầu đường và vận tải, mã số LAS-XD355
6. Phòng thí nghiệm cơ lý đất-bê tông-vật liệu xây dựng và kiểm định thuộc Công ty TNHH Hải Sơn, mã số LAS-XD284
7. Phòng thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Tuyên Quang, mã số LAS-X531
8. Về việc đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Tuấn Loan
9. Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tùng Lâm
10. Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phùng Việt
11. Về việc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Ngọc
12. Về việc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Tuấn
13. Về việc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH MTV xây dựng Tuyên Hoàng
14. Về việc công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nguyên Phong
15. Về việc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Minh Giang