1. Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
2. Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 18/4/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
3. Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 18/4/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
4. Về việc đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Tuấn Loan
5. Về việc đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Thuận
6. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty TNHH 1 TV Bảo Tuân, mã số LAS-XD 1376
7. Về việc đính chính nội dung đánh giá điều kiện năng lực đối với Trưởng phòng thí nghiệm LAS-XD 284
8. Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ lý đất thuộc Công ty TNHH Việt Thanh, mã số LAS-XD1070
9. Phòng thí nghiệm tính chất cơ lý đất-bê tông-vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Tuyên Quang, mã số LAS-XD54
10. Phòng thí nghiệm cơ lý đất-vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần xây dựng cầu đường và vận tải, mã số LAS-XD355
11. Phòng thí nghiệm cơ lý đất-bê tông-vật liệu xây dựng và kiểm định thuộc Công ty TNHH Hải Sơn, mã số LAS-XD284
12. Phòng thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Tuyên Quang, mã số LAS-X531
13. Về việc đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Tuấn Loan
14. Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tùng Lâm
15. Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phùng Việt