1. Văn bản số 401/SXD-PTĐT&HTKT ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đi Bình Ca, xã An Khang ( đoạn từ Km130 Quốc lộ 2 cũ đến đường Hồ Chí Minh, TP Tuyên Quang
2. Vưn bản số 398/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kxy thuật công trình: Trụ sở và Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3. Văn bản số 397/SXD-QLXD ngày 21/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cải tạo nâng cấp Khách sạn Việt Cường, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
4. Văn bản số 396/SXD-QLXD ngày 21/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa cổng và nhà bảo vệ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang
5. Văn bản số 395/SXD-VP ngày 21/10/2019 của Sở Xây dựng tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 394/SXD-CCGĐ ngày 21/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Xây dựng Khu tái định cư giải phóng mặt bằng dựa ns xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với QL37, QL2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc Nội Bài - lào Cai, xã Thái Bình, huyện yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
7. Văn bản số 393/SXD-QLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định đề cương nhiệm vụ lập thiết kế BVTC, dự toán công trình: Xử lý chống thấm, thay thế thiết bị vệ sinh và sửa chữa, sơn lại hàng rào Trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
8. Văn bản số 392/SXD-QLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bổ sung công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
9. Văn bản số 391/SXD-QLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang.
10. Văn bản số 389/SXD-QLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên quang về việc thông báo Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú lâm, huyện yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
11. Văn bản số 387/SXD-CCGĐ ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việ thông báo Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
12. Văn bản số 383/SXD-CCGĐ ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo Kết quả thẩm định dự án xây dựng công trình Trung tâm Hôi nghị huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
13. Văn bản số 358/SXD-CCGĐ ngày 13/9/2019 cảu Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định điều chỉnh dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang ( Hạng mục: Nhà hội trường 230 chỗ; sân bê tông loại 2; tường rào; doanh cụ)
14. Văn bản số 355/SXD-CCGĐ ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Thái Hòa, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
15. Văn bản số 354/SXD-CCGĐ ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết ảu thẩm định Nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Tiểu học Đình Thái, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.