Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20190324728   -   00 Thời điểm đăng tải  11/03/2019 15:16
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 Nguồn vốn Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 Bên mời thầu Z066521 - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 Số hiệu KHLCNT 20190324002
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 15/03/2019 - 09:00 Đến ngày  04/04/2019 - 09:00
 Địa điểm Sở Xây dựng Tuyên Quang
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 04/04/2019 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 504.000.000 VND (Năm trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 250 Ngày