Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

THÔNG TIN CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Số KHLCNT  20190324002 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Bên mời thầu  Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Sở Xây dựng Tuyên Quang
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  11/03/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  186/QĐ-UBND
Tổng mức đầu tư  16.800.000.000 VND
Ngày đăng tải  11/03/2019

 Số gói thầu : 1

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Hàng hóa Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng n Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 2 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 250 Ngày