1Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
2Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng cho phòng và giảm thiểu thiệt hai do bão cho nhà ở
3Thông báo số 337/TB-SXD ngày 11/3/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
4Công văn số 142/SXD-VP ngày 27/1/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tổ chức trực tết và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
5Kế hoạch số 129/KH-SXD ngày 26/01/2021 của Sở Xay dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 cảu Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Sở Xây dựng
6Thông báo số 84/TB-SXD ngày 19/01/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
7Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
10Kế hoạch số 126/KH-BATGT ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thoogn tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang
11Văn bản số 544/STTTT-CNTT ngày 14/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tạo lập tên miền soxaydung.tuyenquang.gov.vn
12Thông báo số 984/TB-SXD ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 3 năm 2020  
13Thông báo số 965/TB-SXD ngày 02/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020
14Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020.
15Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng